Vytrénujte svůj mozek díky vědeckým metodám a moderním technologiím

Běžná školení míří na změnu projevů chování. Velmi často vás tlačí ke kopírování chování někoho jiného. To ale nejste Vy! Není to přirozené.
Náš přístup k rozvoji ovlivňuje přímo mozek a míří na změnu fungování mozku myšlení, a tak vyvolá přirozenou změnu v chování a projev člověka se stává autentický.
Tréninkové metody vychází z nejnovějších vědeckých objevů o fungování mozku a využívají moderní technologie pro vaše pohodlí a efektivní využití času, který tréninku věnujete.

Naše produkty

BrainMap

Moderní diagnostika osobnosti, která je zcela individuální, protože mapuje nastavení Vašeho mozku.

GuideBrain

Unikátní metoda rozvoje osobnosti založená na nejnovějších poznatcích o fungování mozku.

TeamBrain

Spojením technik rozvoje týmů a neurovzdělávání je možné zvyšovat schopnosti celých týmů ještě mnohem rychleji.

Náš přístup k rozvoji

Rozvoj osobnosti je vždy o nastavení mozku, odborněji řečeno o jeho kognitivních a exekutivních funkcí, které udávají míru a intenzitu dovedností člověka včetně jeho talentu.

V práci ale i v běžném životě takové funkce můžeme pozorovat například jako schopnost

  • posuzování a řešení problémů
  • plánování a rozhodování
  • pozornosti a koncentrace
  • prostorové orientace
  • řeči, vyjadřování a porozumění
  • emoční seberegulace

Při rozvoj osobnosti vycházíme z nejmodernějších studiích o fungování mozku. Využíváme technologii neurofeedbacku.

Neurofeedback vychází z paradigmatu frekvence mozkových vln. Je založen na modelu okamžité a velmi přesné zpětné vazby (vizuální a zvukové) o činnosti vašeho mozku. Na základě takové zpětné vazby je mozek je sám o sobě schopen naučit se regulovat mozkové vlny požadovaným směrem a ovládat tak vlastní mozkovou (kortikální) činnost.

Ve vašem světě se to poté projeví například vyšší schopností soustředění, lepší pamětí či aktivnějším přístupem k řešení problémů.

Naše vize ... stručně

Věříme tomu, že každý si zaslouží využívat svůj potenciál naplno! Vždy jsme hledali cesty, jak k tomu pomoci sobě i ostatním. Proto sledujeme moderní trendy rozvoje a neustále se učíme nové věci, abychom našim klientům pomohli k ještě více naplněnému životu.

Věříme, že neurovzdělávání je metodou budoucnosti, protože ovlivňuje přímo náš mozek. A chceme, aby bylo dostupné všem. Snažíme se metodu zdokonalit a současně etablovat jako standardní metodu rozvoje. Zakládámě proto asociaci, abychom standardizovali přístup k metodě ze strany jejích poskytovatelů. Spolupracujeme na jejím rozšíření do firem v rámci nástrojů firemního vzdělávání. Snažíme se i o její přijetí ze strany pojišťoven, aby mohla být bezplatně poskytovaná starším lidem především jako prevence poruch fungování mozku.

Diagnostika BrainMap

Moderní diagnostika osobnosti, která je zcela individuální, protože detailně mapuje nastavení Vašeho mozku. Neurotrenér s Vámi postupně prozkoumá naladění (poměr mozkových vln) Vašeho mozku ve specifických místech. Díky takové mapě je možné identifikovat, jaké strategie a naladění Váš mozek preferuje. Výstupem diagnostiky jen také identifikace typů naladění mozku, které je třeba ještě trénovat.

Dokonalost 25%

Jedinečnou diagnostikou cesta začíná

Dokonalost 75%

Procházíte skutečným tréninkem. Je příjemný. Pouze si hrajete.

Rozvoj pomocí GuideBrain

Svůj mozek rozvíjíte v rámci série neurotréninků směrovaných neurotrenérem na základě Vašich potřeb, výstupů z mapy mozku BrainMap a průběžných zpětných vazeb.

Není to ale neurotrenér, kdo řídí, co se stane. Ten Vás pouze tréninkem provádí. Vy sami učíte svůj mozek ke chtěnému stavu. Vy hraje hlavní roli v nastavení poměru daných vln v určitém mozkovém centru.

Celé to funguje na principu odměn, který mám mozek velmi rád. Mozek získává body (odměnu) za postupné přibližování se k chtěnému stavu. Zároveň tento chtěný stav mozku šetří energii, což je jeho hlavní záměr. Jinými slovy – je mu dobře a tak začne nejen prahnout po odměně, také si pamatuje ten báječný pocit. A chce jej znovu a znovu zažívat. Tím se významně urychluje učení.

Týmový rozvoj TeamBrain

Spojením technik rozvoje týmů a neurovzdělávání je možné rozvíjet celé týmy ve velmi krátkém čase. Využíváme především prvky týmového koučování, neurovzdělávání a dalších technik týmového rozvoje.

Dokonalost 100%

Nezůstávejte v tom sami. Slaďte se v týmu

Jak trénink probíhá?

  • Klient sedí pohodlně na křesle a na obrazovce sleduje hru (jede formulí, naplňuje koryto vodou, aby mohly plout ryby, hýbete křídly motýla, …).  Na dvou bodech na hlavě má umístěné elektrody a dvě další připnuté na lalůčcích uší.
  • Vedle za stolem sedí neurotrenér a na počítači řídí trénink nastavováním parametrů podle toho, jak se klientovi resp. jeho mozku ve hře daří získávat body
  • Jak se hra hraje? Pouze tím, že ji sledujete a v hlavě si nastavujete a promítáte čeho chcete dosáhnout. Někdy je to těžké, nelze to zvládnout silou, nemůžete to ovlivnit tělem apod. Nejvíce brání stres.
  • Klient si často odnáší zjištění, že výkon lze podávat bez stresu, stačí se správně nastavit. Zároveň dochází k hlubokému poznání, jak se u něj skutečně stres projevuje a jsou i momenty, že dokonce zjišťuje, co jej fakticky stresuje. Velmi často je to zcela něco jiného, než o čem je přesvědčený a přichází s tím už na jazyku k neurotrenérovi. Pokud se při tréninku klient dokáže dobře naladit, z tréninku odchází i zklidněný a odpočatý.
Průběh neurotréninku

Odborný garant programu

Ing. Monika Kohoutková, MBA
Ing. Monika Kohoutková, MBA

Aplikuje získané zkušenosti z pracovního života do kontextu neurovzdělávání propojením věd a technologií, vyniká uměním navazovat takové tréninkové a zážitkové situace, které pomáhají porozumět a vtáhnout dospělého frekventanta do daného tématu s vlivem na jeho postoj, improvizaci a aktivní naslouchání.

Kontakt

Sídlo společnosti

Macau Share s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha - Vinohrady

Odborné pracoviště

Prusíkova 2577/16
155 00 Praha 13-Stodůlky
(areál Scio školy)